moderni-revue

KOUPIT KNIHU

Nabízíme Vám knihu, která je prvním uceleným pokusem o zmapování místa MODERNÍ REVUE v české kultuře v jejím zlomovém období na konci 19. a v první čtvrtině 20. století. Mnoho otázek a problémů, které na svých stránkách formulovala, má nadčasovou, a tím dnes také aktuální platnost.


Osmého října 1894 vyšlo v Praze první číslo měsíčníku MODERNÍ REVUE. Jeho zakladatelé a hlavní protagonisté, Arnošt Procházka a Jiří Karásek ze Lvovic, chtěli vytvořit prostor pro nastupující generaci, časopis, který se měl stát „výrazem mladého českého hnutí v české literatuře“.


Moderní revue si za svůj hlavní úkol stanovila předvádět autory svrchovaně vyhrazené a umělecké, předevšímu nás neznámé“, sama sebe chápala jako časopis zcela moderní a svrchovaně umělecký“.

Kniha byla připravena ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Pra ze, za přispění Rumjany Dačevy a Zuzany Pokorné, při příležitosti stejnojmenné výstavy a vědeckého kolokvia k stému výročí vzniku Moderní revue (Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České, 17. V. – 13. VIII. 1995). Editoři děkují za poskytnutí obrazových předloh Památníku národního písemnictví, Národní galerii, Ústavu pro českou literaturu a Ústavu dějin umění AV ČR v Praze, za laskavou pomoc Jitce Pelikánové, Davidu Baliharovi, Romanu Musilovi a Typografickému studiu Amos. 

Publikace byla vydána s podporou Harvardského růstového investičního fondu, as.


Studie napsali: Zdeněk Hrbata (FF UK Praha), David Chirico (Cambridge University), Iva Janáková (UPM Praha), Helena Kadečková (FF UK Praha), Vojtěch Lahoda (ÚDU AV ČR Praha), Jaroslav Med (ÚČL AV ČR Praha), Luboš Merhaut (ÚČL AV ČR Praha), Zdeněk Pešat (ÚČL AV ČR Praha), Roman Prahl (FF UK  Praha), Robert B. Pynsent (University of London), Catherine Servant (CeFReS Praha/Royan), Ivan Slavík, Otto Urban (FF UK Praha), Otto M. Urban (ÚDU AV ČR Praha), Filip Wittlich (UPM Praha), Petr Wittlich (FF UK Praha), Aleš Zach (ÚČL AV ČR Praha) a Jiří Zizler (ÚČL AV ČR Praha). Text:  Catherine Servant
Přeložila: Daniela Hodrová.


Přehled událostí a antologii Z esejistiky a publicistiky v Mo­ derní revui připravili Luboš Merhaut a Otto M. Urban. Soupi­sy sestavili: Luboš Merhaut (Přehled periodicity a číslování Moderní revue, Soupis autorů publikujících v Moderní re vui, Soupis rozsáhlejších beletristických textů a Z esejů a teo­retických statí v Moderní revui, Knihovna  Moderní revue, Literatura o Moderní revui), Otto M. Urban (Soupis výtvarníků, jejichž díla byla reprodukována v Moderní revui) a Aleš Zach (Symposion, Knihy dobrých autorů, Čeští autoři, Umě­lecké monografie, Knihy pro bibliofily, Moderní bibliotéka).

Uspořádali Otto M. Urban a Luboš Merhaut
Na redakci se podíleli Dana Kestřánková a Luboš Merhaut
Výběr a redakce obrazového doprovodu Otto M. Urban
Rejstřík sestavil Jaroslav Kabíček

Grafická úprava a sazba Robert V. Novák
Vydalo nakladatelství TORSI Opatovická 24, 110 00 Praha 1
jako svou 72. publikaci vytiskl Sprint Servis Praha

moderni-revue-pic1

Plnobarevná publikace

moderni-revue-pic2

Plátěná vazba s přebalem

moderni-revue-pic3

Rozsah 399 stran 220 x 280 mm

Cena 1290 Kč

KOUPIT KNIHU

Kód: D0038354
EAN: 9788085639636
ISBN: 8085639637
Nakladatel: Torst
Počet stran: 399
Jazyk: Česky
Kategorie:
Literární vědy

  ks publikace Moderní revue.

  Kontaktní údaje:

  Fakturační údaje:
  Dodávka:

  Publikaci Vám zašleme poštou, můžete ji ale také osobně převzít v provozovně společnosti – Pekařova 4, Praha 8, 181 06.

  Vyberte prosím způsob dodávky:

  Zaslat na dodací adresuPřevzít osobně

  Dodací adresa je stejná jako fakturační adresa

  Dodací adresa


  Na přesnějších podmínkách dodání se domluvíme při potvrzení objednávky z naší strany. Děkujeme za Vaši objednávku a přejeme Vám příjemný den.

  S pozdravem

  Jana Sedláčková
  jana@krakovic.de
  Mob.: 725 970 297