Nabízíme Vám knihu, která je prvním uceleným pokusem o zmapování místa MODERNÍ REVUE v české kultuře v jejím zlomovém období na konci 19. a v první čtvrtině 20. století. Mnoho otázek a problémů, které na svých stránkách formulovala, má nadčasovou, a tím dnes také aktuální platnost.

Více informaci na Wikipedii


moderni-revue-pic1

Plnobarevná publikace


moderni-revue-pic2

Plátěná vazba s přebalem


moderni-revue-pic3

Rozsah 399 stran 220 x 280 mm

 

Kód: D0038354
EAN: 9788085639636
ISBN: 8085639637
Nakladatel: Torst
Počet stran: 399
Jazyk: česky
Kategorie: Literární vědy

Cena 1290 Kč

KOUPIT KNIHU

Publikace byla vydána s podporou Harvardského růstového investičního fondu, as.

Studie napsali:

Zdeněk Hrbata (FF UK Praha), David Chirico (Cambridge University), Iva Janáková (UPM Praha), Helena Kadečková (FF UK Praha), Vojtěch Lahoda (ÚDU AV ČR Praha), Jaroslav Med (ÚČL AV ČR Praha), Luboš Merhaut (ÚČL AV ČR Praha), Zdeněk Pešat (ÚČL AV ČR Praha), Roman Prahl (FF UK  Praha), Robert B. Pynsent (University of London), Catherine Servant (CeFReS Praha/Royan), Ivan Slavík, Otto Urban (FF UK Praha), Otto M. Urban (ÚDU AV ČR Praha), Filip Wittlich (UPM Praha), Petr Wittlich (FF UK Praha), Aleš Zach (ÚČL AV ČR Praha) a Jiří Zizler (ÚČL AV ČR Praha). Text: Catherine Servant

Přeložila: Daniela Hodrová

Přehled událostí a antologií Z esejistiky a publicistiky v Mo­derní revui připravili Luboš Merhaut a Otto M. Urban.

Soupi­sy sestavili: Luboš Merhaut (Přehled periodicity a číslování Moderní revue, Soupis autorů publikujících v Moderní revui, Soupis rozsáhlejších beletristických textů a Z esejů a teo­retických statí v Moderní revui, Knihovna  Moderní revue, Literatura o Moderní revui), Otto M. Urban (Soupis výtvarníků, jejichž díla byla reprodukována v Moderní revui) a Aleš Zach (Symposion, Knihy dobrých autorů, Čeští autoři, Umě­lecké monografie, Knihy pro bibliofily, Moderní bibliotéka).

Uspořádali
Otto M. Urban a Luboš Merhaut

Na redakci se podíleli
Dana Kestřánková a Luboš Merhaut

Výběr a redakce obrazového doprovodu
Otto M. Urban

Rejstřík sestavil
Jaroslav Kabíček

Grafická úprava a sazba
Robert V. Novák

Vydalo nakladatelství
TORSI Opatovická 24, 110 00 Praha 1

jako svou 72. publikaci vytiskl
Sprint Servis Praha