ÚVODEM (Otto M. Urban) /10
PŘEHLED UDÁLOSTÍ / 12
MODERNIZACE A MODERNA NA KONCI STOLETÍ (Otto Urban) / 24
VZNIK MODERNÍ REVUE A ČESKÉ REVUÁLNÍ ČASOPISECTVÍ (Jiří Zizler) / 39
K IDEOVÉM U PROFILU MODERNÍ REVUE (Jaroslav Med) / 45
JAK VZNIKL MANIFEST ČESKÉ MODERNY (Zdeněk Pešat) / 53
REVUE ESTETISMU (Luboš Merhaut) / 57
KONEC STOLETÍ V MODERNÍ REVUI (Zdeněk Hrbata) / 68
PARADOX MODERNY (Petr Wittlich) / 77
MODERNÍ REVUE ET/VERSUS VOLNÉ SMĚRY (Roman Prahl) / 89
MODERNÍ REVUE A UMĚLECKÝ MĚSÍČNÍK
(K PROMĚNĚ „DUCHOVÉ POVAHY DOBY“) (Vojtěch Lahoda) / 103
SKANDINÁVSKÝ FIN DE SIEcLE z ČESKÉHO POHLEDU (Helena Kadečková) / 112
CONVIVIUM AD NOTITIAM ET OSTENTATIONEM …
ANEB JAK SE ZRODILA JEDNA ANTOLOGIE FRAN COUZSKÉ POEZIE (Catherine Servant) / 130
KAREL HLAVÁČEK A MODERNÍ REVUE (David Chirico) / 145
SETKÁNÍ A MÍJENÍ v MODERNÍ REVUI (Ivan Slavik)/ 161
LÁSKA A SLEČNA JESENSKÁ (Robert B. Pynsent) / 167
ARNOŠT PROCHÁZKA A POLITIKA NA STRÁNKÁCH MODERNÍ REVUE (1918-1924) (Filip Wittlich) / 188
TEMNÝ KLASICISMUS FRANTIŠKA KOBLIHY (Otto M. Urban)/ 193
INTELEKTUÁL KuPrnos – APOSTROFY HRDÉ A VÁŠNIVÉ (Iva Janáková) / 213
EDICE DRUŽINY MODERNÍ REVUE (Aleš Zach) / 222
FAXIMILE 28. SEŠITU MODERNÍ REVUE z ledna 1897 / 247
Z ESEJISTIKY A PUBLICISTIKY V MODERNÍ REVUI Idealismus a realismus (Jan Vorel) / 283

K naší literární revoluci (Jiří Karásek)/ 283
Moralita v umění (Arnošt Procházka) / 285
Budoucí umění (Bohuslav Chaloupka) / 286
O kritice jako žánru uměleckém (Jiří Karásek) / 290
Úpadek lhaní (Oscar Wilde) / 291
Pro domo mea (Stanisiaw Przybyszewski) / 296
Egoismus – altruismus (Jean Grave) / 297
Úvahy o anarchii (Adolp he Retté) / 298
Zpověď (Bohuslav Chaloupka) / 298
Neznámý (Stanislaw Przybysze wski) / 300
Nacionalismus a internacionalismus (Karel Hlaváček) /  303

Nebezpečí moralismu (Henri Albert) / 303
Společenská bytost (Jean Grave) / 304
Antikrist (Friedrich Nietzsche)/ 304
Félicien Rops (Karel Hlaváček)/ 305
Nepravá zásada naší výchovy aneb Humanismu
Za Friedrichem  Nietzschem  (Jiří Karásek) /  307
Morálka jako protipřirozenost (Friedrich Nietzsche) / 308
Stéphane Mallarmé  a idea dekadence (Remy de Gourmont) / 308
Pojednání o Narcisovi (André Gide) / 309
Kritérion života (Miloš Marten) / 310
Generace (Arnošt Procházka)/ 313
Umění a lid (Arnošt Procházka)/ 315
Marginálie (E. A. Poe) / 315
Zájezdy nečasového (Friedrich Nietzsche)/ 316
Monolog v tragédii (Jaroslav Hilbert)/  317
Hlasatelé prostřednosti (Arnošt Procházka) / 318
O mravnosti a užitečnosti v umění (Théophile Gautier) / 319
Sexuální problém a moralistní mor (Arnošt Procházka) / 319
O lyrickém  impresionismu  (Miloš Marten) / 320
Příspěvek k etice pohlavní (Stanislaw Przybyszewski) / 322
Poznámky o umění (Émile Bernard) / 323
Kvintesence dandysmu (Arthur Breisky) / 323
Programová hudba (Kamil Fiala) / 324
Ironický osud (Divagace kjubileu Máchovu) (Arnošt  Procházka) /  325
Proti impresion ismu (Émile Bernard) / 325
Nový filozof (Remy de Gourmont) / 326
Snahy o klasicismus v umění dneška (Arnošt Procházka) / 326
Smrt Jaroslava Vrchlického. (Arnošt Procházka) / 327
Poznámky o literární současnosti (Rudolf Medek) / 327
O národním umění (Štěpán Jei) / 330
Nejkrásnější doba (André Suares) / 331
Spisovatel, lid a národ (Arnošt Procházka) / 332
Nad hrobem kubismu (Arnošt Procházka) / 333
Smír kulturní (Rudolf Procházka) / 333
Věčná iluze (Arnošt Procházka) /  335
O diletantismu (J.-K. Huysmans) /  338
Insinuace (Remy de Gourmont) / 338
Jest umělecké dílp (Arnošt Procházka) / 338
Mír (Arnošt Procházka) / 340
Nacionalismus (Arnošt Procházka) / 340
Stav tvůrčích sil (Jarmil Krecar) / 340

Nový noremní den (Arnošt Procházka) / 341
Pro domo mea (Kamil Fiala) / 342
Ať žijí kozelce! (Arnošt Procházka) / 343
Stavovské divadlo (Arnošt Procházka) /  345
Umění a kritika (František Kobliha) / 345
Naprostá rovnost (Remy de Gourmont) / 348
Němečtí vlkodlaci (Arnošt Procházka) /  348
Nové publikace (Arnošt Procházka) / 348
Generace (Valdemar Vyleťal) / 349

PŘEHLED PERIODICITY A ČÍSLOVÁNÍ MODERNÍ REVUE  350
SOUPIS AUTORŮ PUBLIKUJÍCÍCH v MODERNÍ REVUI  352
SOUPIS VÝTVARNÍKŮ, JEJICHŽ DÍLA BYLA REPRODUKOVÁNA v MODERNÍ REVUI  362
SOUPIS ROZSÁHLEJŠÍCH BELETRISTICKÝCH TEXTŮ v MODERNÍ REVUI  364
Z ESEJŮ A TEORETICKÝCH STATÍ v MODERNÍ REVUI  366
SOUPISY KNIŽNIC: Knihovna Moderní revue / 369
Symposion / 371
Knihy dobrých autorů / 371
Čeští autoři/ 374
Umělecké monografie / 375
Knihy pro bibliofily / 375
Moderní bibliotéka / 375

LITERATURA O MODERNÍ REVUI / 378

EDIČNÍ POZNÁMKA  381
SEZNAM VYOBRAZENÍ  382
REJSTŘÍK 388